سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس_ مربی حسابد
محمد مسعودی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
مریم صادقی ده صحرائی – دانشگاه علوم و تحقیقات واحد ساوه، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

این مقاله ارتباط شرکتهای با فرصت سرمایه گذاری بالا با کیفیت حسابرسی بالا (نمایندگی ۵ حسابرس بزرگ) و نتایج ارتباط آن با احتمال مدیریت سود پایین تر را بررسی میکند. شرکتهای با فرصت های سرمایه گذاری بالا ممکن است برای مهار کردن مدیریت سود تقاضا برای کیفیت حسابرسی بالا داشته باشند. به این علت است که آنها انعطاف پذیری بیشتری در ارائه صلاحدید اقلام تعهدی که از عدم اطمینان عاملی که انگیزه ی مشکلات ویژه را ایجاد میکند ناشی می شود. ۵ حسابرس بزرگ کیفیت حسابرسی بالا را طوری فراهم خواهند کرد که مدیریت سود برای شرکتهای با فرصت های سرمایه گذاری بالا را به دلیل خطر از دادن محدود خواهد کرد. (و از این رو احتمال حذف) استقلال حسابرس بالاتر می رود. نتایج نشان می دهد که اولا شرکتهای با فرصتهای سرمایه گذاری بالا احتمال بیشتری دارند که ۵ حسابرس بزرگ را نسبت به شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری پایینی دارند، بخدمت بگیرند. دوم اینکه در شرکتهای با فرصتهای سرمایه گذاری بالا احتمال بیشتری برای وجود اقلام تعهدی اختیاری دارد ولی این رابطه وقتی که آنها ۵ حسابرس بزرگ را بخدمت می گیرند صعیف است. این نتایج به دست آمده به حساسیت های مختلف آزمون قوی هستند.