سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد اسمعیلی – مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای ایران_دانشکده فنی امام صادق(ع)بابل
علی خیرالدین – استاد دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سمنان
علی اکبر رضایی مقدم – مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای ایران_دانشکده فنی امام صادق(ع)بابل

چکیده:

امروزه سیستم های سازه ای دوگانه قاب خمشی فولادی به همراه دیواربرشی بتن آرمه به دلایل متعدد ازجمله تامین مقاومت دربرابر تغییر مکان جانبی به عنوان یک سیستم مقاوم درمحدودهوسیعی ازساختمان های با ارتفاع مختلف مورد استفاده قرارمیگیرند ازاین رو دراین تحقیق به بررسی اثرافزایش ارتفاع سازه ها بررفتار غیرخطی آنها پرداخته شده است برای دستیابی به این هدف با استفاده ازه نرم افزار Perform-3D انالیزهای غیرخطی متعددی برروی سازه ساختمان های ۱۰و۲۰و۳۰طبقه دارای سیستم سازه ای نامبرده صورت پذیرفت لذا به بررسی پارامترهای مختلفی مانند اضافه مقاومت ضریب شکل پذیری ضریب رفتار سازه و نیز ضریب افزایش تغییر مکان پرداخته شده است براساس نتایج بدست آمده ضریب رفتار برای سازه های ۱۰و۲۰و۳۰ طبقه دارای دیوار برشی به ترتیب ۱۰/۲۸و۱۲/۷و۱۳/۷۸ تعیین شده است.