سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر جعفری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه
علی کیهانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
مائده صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

بررسی تاثیر عامل تغییر ارتفاع برپارامترهای لرزه ای سازه های دیوار باربر بتن مسلح با شکل پذیری بالا که با مطالعه بر روی مدلهایی با ارتفاع های مختلف و آرایش یکسان دیوارها انجام شده موضوع این مقاله است به این منظور رفتار غیرخطی نمونه ها توسط مفاصل پلاستیک و المان های اجزای محدود پوسته ای چند لایه دارای مقاطع الیافی که رفتار مکانیکی الیاف فولادی و بتنی مختلف در آنها لحاظ شده است مدل شده اند پس از مدلسازی و انجام تحلیل های غیرخطی رفتار و برخی پارامترهای لرزه ای نمونه ها همچون مدهای سازه نسبت شکل پذیری ضریب شکل پذیری و ضریب مقاومت افزون بررسی شدند. نتایج بدست آمده حاکی از رفتار لرزه ای مناسب این سیستم ها در محدوده ارتفاعی مجاز و حاکم بودن مدپیچشی در آنها دارد اما استفاده هرچه بیشتر از آنها مستلزم انجام مطالعات جامع تری است.