سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدفاضل عابدینی – رئیس آزمایشگاه مرکزی، کارخانه پاک نام
فاطمه مشهدی –

چکیده:

یکی از ویژگیهای مایع ظرفشوئی، آزمون قدرت امولسیون کنندگی چرک استاندار است. پارامترهای مختلفی در میزان این فاکتور تأثیر مثبت یا منفی می گذاردند. در این مطالعه اثر برخی اسانس ها، الکانول آمیدها و دی اتانول آمین در افزایش یا اکهش میزان قدرت امولسیون کنندگی بررسی شده است. اسانس های مورد استفاده در این مطالعه از محصولات شرکتهای قرمنیخ (Firmenich) و ژیوادان (Givaudan) می باشند. از تکنیک کروماتوگرافی گازی (GC) برای شناسایی اجزاء سازنده اسانس ها نوع اسیدهای چرب الکانول آمیدها استفاده شده است. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان دهنده این نکته است که در غلظت های خاص از آلکانل آمیدها برخی اسانس ها اثر هماقرایی تا حدود ۱۰ واحد و برخی از اسانس ها به همین میزان موجب کاهش قدرت امولسیون کنندگی چرک استاندارد می شوند. مواد متشکله مشترک در اکثر اسانس ها نظیر Octanal 2-(phynyl methylene), Nonanal, Linalool وقتی به تنهایی در فرمولاسیون مایع ظرفشویی با درصهای ۰٫۰۱۵، ۰٫۰۰۷۵ و ۰٫۰۱۵ مورد استفاده قرار گرفتند، موجب کاهش قدرت امولسیون کنندگی به ترتیب در ح دود ۸ و ۹ و ۱۰ واحد شدند و اجزایی نظیر Dipropylene Glycol و Galaxolide با درصدهای ۰٫۰۳۳ و ۰٫۰۰۶ موجب افزایش قدرت امولسیون کنندگی در حدود ۸ و ۷ واحد می شوند.