سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه منصوری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
فاطمه سبزی –

چکیده:

مدل جذبی فنگ مدل اصلاح شده ی جذب دوتایی مناسب جهت توصیف میزان جذب گازها در پلیمرهای شیشه ای است از این معادله برای تخمین میزان جذب آن دسته از موادی که در نمودار هم دماشان نقطه ای عطف وجود دارد استفاده می شود این مدل با معرفی پارامترهای جدید اشکال موجود در پیشگویی میزان جذب توسط رابطه ی جذب دوتایی را برطرف کرده است دراین مقاله برآنیم تا با استفاده از این مدل به پیشگویی میزان جذب دو رسوخ کننده ی متان و دی اکسید کربن بصورت خالص و مخلوط ۵۰/۵۰ دردوغشای پلی ایمیدی ۶FDA-6FpDA:DABA 2:1 و ۶FDA-DAM:DABA 2:1 بپردازیم از دیگر موارد مطالعه شده در این گزارش بررسی اثر اتصال عرضی اتیلن گلایکل و اتصال عرضی بوتیلن گلایکل برمیزان جذب این دو ماده بررویدو غشای مذکور است نتایج تجربی استفاده شده دراین گزارش در دمای ۳۵ درجه هسانتی گراد و فشار حداکثر ۵۰ اتمسفر از مقالات منتشر شده توسط کروس وهمکاران درسالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۲ به دست آمده است.