سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم مرادمند – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک دانشگاه شهرکرد
حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیار علوم خاک دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمن محمدخانی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد.

چکیده:

در دهه های اخیر درایران که از جمله کشورهای خشک و نیمه خشک جهان به شمار می اید استفاده از پساب تصفیه شده شهری در بخش کشاوزی مورد توجه قرارگرفته است ورود پساب به خاک می تواند باعث انباشته شدن بیش از حد فلزات سنگین درخاک گردد الودگی خاک به این عناصر موجب جذب به وسیله گیاه ورود آنها به زنجیره غذایی می شود دراین پژوهش سعی شده است تا توزیع فلز سنگین نیکل حاصل از مصرف پساب در اندامهای مختلف گیاه فلفل سبز بررسی شود به این منظور ازمایش گلدانی در چهارچوب طرح کاملاتصادفی انجام شد و ابیاری با درصدهای مختلف پساب در اب ابیاری ۲۵% ، ۵۰% و ۷۵% و ۱۰۰ ، صورت گرفت.