مقاله اثر آپوتل وریدی قبل از عمل، بر درد و مصرف مخدر حین، و بعد از عمل در بیماران با شکستگی شفت ساعد غیر اورژانسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بیهوشی و درد از صفحه ۶۴ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر آپوتل وریدی قبل از عمل، بر درد و مصرف مخدر حین، و بعد از عمل در بیماران با شکستگی شفت ساعد غیر اورژانسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوتل
مقاله شکستگی های شفت ساعد
مقاله درد
مقاله مخدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشیری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت بی دردی بیماران حین و پس از اعمال جراحی ارتوپدی، تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثرات بی دردی و مصرف داروی مخدر آپوتل (استامینوفن تزریقی) پس از عمل شکستگی های شفت ساعد طراحی شده است.
مواد و روش ها: تعداد ۱۶۰ بیمار مبتلا به شکستگی شفت ساعد به طور کاملا تصادفی به دو گروه آپوتل و دارونما تقسیم می شوند. گروه آپوتل: ۱ گرم آپوتل در ۲۰۰ میلی لیتر نرمال سالین و در گروه دارونما: تنها ۲۰۰ میلی لیتر نرمال سالین ۲۰ دقیقه قبل عمل استفاده شد. مقدار مخدر مصرفی حین عمل و طی ۲۴ ساعت بعد و نیز مدت زمان درخواست اولین مسکن بعد از عمل ثبت می گردد. از معیار مقیاس دیداری درد جهت تعیین نمره درد بیماران بعد از عمل استفاده شد.
یافته ها: میانگین مصرف مخدر حین عمل (فتنانیل بر حسب میکروگرم) در گروه آپوتل ۵۱٫۴۲±۲٫۳ و در دارونما ۷۰٫۱۰±۳٫۶ بود که با توجه به (P£۰٫۰۵) اختلاف معنی داری بین ۲ گروه دیده شد. این میانگین در گروه آپوتل کمتر بود.
در هیچ یک از زمان های ریکاوری، ۴، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از عمل اختلاف معنی داری در نمره درد دیده نشد و با توجه به (P³۰٫۰۵) لذا نمره درد در ۲ گروه تقریبا یکسان بود. زمان درخواست اولین مسکن در گروه آپوتل ۲۵۴٫۷۱±۲۸٫۲ دقیقه و در گروه دارونما ۱۹۸٫۲۸±۳۴٫۲ دقیقه بود که با توجه به (P£۰٫۰۵) به طور معنی داری زمان درخواست اولین مسکن در گروه آپوتل طولانی تر بود.
نتیجه گیری: آپوتل به عنوان پیش دارو در کاهش مصرف مقدار مصرفی مخدر حین عمل و افزایش طول مدت درخواست مسکن بعد از عمل موثر است.