مقاله اثر آنتی اکسیدانی اسانس میوه گلپر برفی (.Heracleum lasiopetalum Boiss) بر خواص شیمیایی چیپس سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در داروهای گیاهی از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر آنتی اکسیدانی اسانس میوه گلپر برفی (.Heracleum lasiopetalum Boiss) بر خواص شیمیایی چیپس سیب زمینی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چیپس سیب زمینی
مقاله اسانس گلپر برفی
مقاله اکسیداسیون
مقاله آنتی اکسیدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت بروجنی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حجت الاسلامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پیربلوطی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آنتی اکسیدان های شیمیایی، اکسیداسیون چربی و ترکیبات حاصل از آن به عنوان عوامل سرطان زا در مواد غذایی شناخته می شوند. در این مطالعه اثر اسانس میوه گلپر برفی با نام محلی کرسوم بر اکسیداسیون روغن و خواص فیزیکوشیمیایی چیپس سیب زمینی در مقایسه با آنتی اکسیدان های متداول BHA و  TBHQبررسی شده است.
روش تحقیق: اسانس میوه گلپر برفی به روش تقطیر با آب توسط کلوینجر استخراج شد و توسط روش GC/MS به منظور تعیین ترکیب شیمیایی آن تجزیه شد. اسانس به روغن سرخ کردن چیپس های سیب زمینی در غلظت ۳۰۰۰ قسمت در میلیون اضافه گردید و اثر آنتی اکسیدانی آن بر چیپس های تولیدشده با اندازه گیری عدد پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و اسیدیته روغن استخراجی از چیپس مورد ارزیابی قرار گرفت. BHA و TBHQ به عنوان آنتی اکسیدان های متداول در غلظت ۲۰۰ قسمت در میلیون اضافه شدند و روند کاهش اکسیداسیون در ۴۵ روز ارزیابی شد.
نتایج و بحث: اسانس میوه گلپربرفی مانند آنتی اکسیدان های سنتزی می تواند اکسیداسیون را کاهش دهد. تست TBA نشان داد که اسانس گلپر برفی در کاهش واکنش اولیه TBA نسبت به BHA موثرتر است در حالی که TBHQ کمترین مقدار را داشته است.
توصیه کاربردی/ صنعتی: اسانس میوه گلپربرفی دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است که می تواند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در مواد غذایی در طول نگهداری استفاده شود
.