سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی اکبری – کارشناس ارشد واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
الیاس مزروعی راد – کارشناس ارشد واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
داوود غفوریان مداینی – کارشناسی ارشد واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله به تحلیل، بررسی و تفکیک مولفه های تاخیری سیگنال ERP ثبت شده در پاسخ به سه دسته از آزمون توجه دیداری، شامل ۱- شناسایی هدف، ۲- تمایز هدف، ۳- تمایز غیر هدف، با استفاده از روشهای مبتنی بر پردازش سیگنال، باشناسی الگو پرداخته می شود. بر همین اساس پس از پیش پردازش و استخراج ERP 31 کاناله برای ۱۰ سوژه مورد نظر، اثر اعمال ICA بر میزان تفکیک شوندگی دسته ها با استفاده از استخراج و ارزیابی ویژگی های زمانی از مولفه های تاخیری (LPC) سیگنال ERP مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که میزان تفکیک کنندگی دسته های مذکور پس از اعمال ICA از ۸۵درصد به ۹۸ درصد بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. اما استفاده از روش مذکور مستلزم داده هایی با تعداد کانال بالا می باشد.