مقاله اثر آسکوربات و جیبرلیک اسید بر روی برخی از صفات بیوشیمیایی گیاه بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۸۳ تا ۴۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر آسکوربات و جیبرلیک اسید بر روی برخی از صفات بیوشیمیایی گیاه بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربات
مقاله بادرشبو
مقاله پرولین
مقاله تنش خشکی
مقاله جیبرلین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: پیوندی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر آسکوربات و جیبرلین بر ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید که در آن عامل آبیاری در ۳ سطح شامل: FC (بدون تنش)، ۲/۳ FC (تنش ملایم) و ۱/۳ FC (تنش شدید) و عامل آسکوربات در دو سطح (۰ و ۱۰ میلی مولار) و جیبرلیک اسید در دو سطح (۰ و ۱۰۰ میلی مولار) در نظر گرفته شد. در طول آزمایش صفات بیوشیمیایی مانند میزان پرولین، قندهای محلول و نامحلول، پروتئین و واکنش هیل اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از آسکوربات در شرایط تنش خشکی بر صفات مورد آزمون در گیاه دارویی بادرشبو دارای اثر مثبت و معنی دار می باشد. گیاه بادرشبو با استفاده از مکانیزم تنظیم اسمزی، افزایش میزان پرولین (۸۷٫۶۲ mmol/L) و قندهای کل شرایط تنش را تا حدی تحمل می نماید، بر پایه همین نتایج نشان داده شده است که آسکوربات و جیبرلین خسارات ناشی از تنش خشکی را به طور قابل ملاحظه ای کم می کند. تنش خشکی شدید(۱/۳ ظرفیت زراعی) موجب افزایش و جیبرلین منجر به کاهش میزان پرولین در ریشه و اندام هوایی گردید. میزان پروتیین (۵۶۹٫۰۶۲ mg/L)، قند محلول (۸۱٫۸۳ mg/L) و نامحلول (۰٫۶۸ mg/L) و واکنش (۰٫۱۲% OD/min) صفاتی هستند که تحت تاثیر تنش شدید کاهش معنی داری یافتند. استفاده از آسکوربات و جیبرلین در شرایط تنش خشکی بر صفات فوق اثر مثبت و معنی دار داشته و اثرات تنش را کاهش می دهد و آنها را به شرایط آبیاری مطلوب نزدیک می نماید.