مقاله اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها (با تاکید بر نرخ تعرفه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها (با تاکید بر نرخ تعرفه)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازی تجاری
مقاله تعرفه
مقاله بنگاه های صنعتی
مقاله بهره وری کل عوامل تولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمصامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: داغمه چی فیروزجایی عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از پرسش های مهم در مبحث تجارت بین الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابت پذیری کالاهای داخلی به افزایش بهره وری بنگاه های صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهره وری کل عوامل تولید را در بنگاه های صنعتی ایران، طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار می دهد. به منظور الگوسازی و تخمین آثار سیاست های تجاری بر بهره وری، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها برآورد می شود و سپس، ارتباط آن با نرخ تعرفه گمرکی و مشخصه های بنگاه (اندازه بنگاه، مالکیت بنگاه (خصوصی، دولتی و تعاونی) و درجه تمرکز صنعت مربوط به آن بنگاه) در چهارچوب یک معادله اقتصادسنجی برآورد می شود.
نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش تعرفه موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولید بنگاه های صنعتی ایران شده است و اثر کاهش تعرفه بر بهره وری با توجه به مشخصه های بنگاه متفاوت استفاده، به طوری که اثر نرخ تعرفه بر بهره وری بنگاه های خصوصی قوی تر از بنگاه های تحت مالکیت دولت است. همچنین اثر کاهش تعرفه بر بهره وری بنگاه هایی که انحصاری ترند، قوی تر از بنگاه های رقابتی است.