سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد شیرانی بیدآبادی – کارشناس ارشد زراعت
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا نادری درباغشاهی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان
محمدرضا شهسواری – عضو هیئت علمی بخش دانه های روغنی مرکز تحقیقات اصفهان

چکیده:

کاشت متراکم گلرنگ از طریق زود رسی و افزایش عملکرد باعث کاهش هزینه های تولید می شود. این تحقیق به منظور بررسی اثرات کاشت کپه ای بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گلرنگ بهاره (رقم زنده رود) به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان ۱۳۸۸ در منطقه پیربکران اصفهان به اجرا در آمد.. روش کشت دو بوته در هر کپه وکاشت در طرفین پشته دارای بالاترین عملکرد دانه در هکتار بود.