سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جواهری تفتی – عضو هئیت عملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
محمدجواد زارع زاده مهریزی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، عضو باشگ
غلامحسین احمدی پیشکوهی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، عضو باشگ

چکیده:

قابهای بتن مسلح علاوه بر تحمل بارهای سرویس و زلزله ممکن است تحت بارهای ضربه ای ناشی از حوادث ناگهانی قرار گیرند. شناخت بهتر رفتار قابها به عنوان عناصری که وظیفه اصلی محافظت سازه در برابر اینگونه بارهای ناگهانی را دارند می تواند در کاهش آسیب پذیری و تخریب سازه موثر باشد.تفاوت ماهیت بارهایضربه ایی با بارگذاری رفت و برگشتی زلزله که هر دو جزء بارگذاری های دینامیکی هستند، در مکانیزم استهلاک انرژی توسط سازه می باشد. هدف از این مقاله رسیدن به آرایش مناسبی از آرماتورگذاری قاب های بتن آرمه با بتن پر مقاومت تحت اثر بار ضربه ای است. در این مقاله قابهای بتن آرمه درمقیاس مدل های آزمایشگاهی که وزن و ابعاد قاب ها معین و تعداد آرماتورها یکسان می باشد در نرم افزار opensees مدل شده و تحت بار ضربه ای که به صورت سقوط آزاد یک وزنه از ارتفاع های معین می باشد آنالیز گردید. با تغییردر آرایش آرماتورگذاری و شکست مدل ها در آزمایشگاه تحت بار ضربه ای و مقایسه مدل نرم افزاری با آزمایشگاهی به طرح مناسبی از چیدمان آرماتورها دست یافتیم