مقاله اثر آتش سوزی بر برخی فعالیت برخی آنزیم های یک خاک مرتعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر آتش سوزی بر برخی فعالیت برخی آنزیم های یک خاک مرتعی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتش
مقاله آنزیم های خاک
مقاله مرتع کردان
مقاله پایش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متینی زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده آتش سوزی به شدت می تواند پوشش گیاهی و خاک را تحت تاثیر قرار دهد و از چرخه های مختلف اکوسیستمی جلوگیری کند. میزان فعالیت آنزیم ها شاخص حساسی برای بررسی کیفیت خاک هستند و تغییر در فعالیت آنها می تواند توان اکوسیستم را متاثر نموده و جذب مواد غذایی توسط گیاهان را تغییر دهد. این پژوهش در دو سال در فصل های بهار و پاییز (دو و سه سال پس از آتش سوزی) در مرتع کردان انجام گردید. از عمق ۲۰-۰ سانتی متری خاک نمونه برداری شد. سه آنزیم اسید فسفاتاز، آلکالین فسفاتاز و دهیدروژناز با استفاده از واکنش با سوبسترا و با اسپکتروفتومتر سنجش شدند. نتایج نشان داد که به طور کلی فعالیت آنزیم های خاک در هر دو سال انجام پژوهش در پاییز بیشتر بوده است. اگرچه این تفاوت در خصوص آلکالین فسفاتاز چندان زیاد نبوده است. اما دو سال پس از آتش سوزی فعالیت هر سه آنزیم در منطقه شاهد بیشتر از فعالیت آنها در منطقه آتش سوزی شده بود. علت این کاهش فعالیت در سالهای نخست پس از آتش سوزی می تواند به دلیل از کار افتادن سیستم آنزیمی و افزایش فسفات معدنی در اثر آتش باشد. به طوری که سه سال پس از آتش سوزی روند فعالیت آنزیم های خاک در منطقه آتش سوزی شده، نزدیک شدن به منطقه شاهد و حتی مانند فعالیت آلکالین فسفاتاز و دهیدروژناز بیشتر از آن بوده است. این دو آنزیم شاخص زیستی برای میکروارگانیسم های خاک محسوب می شوند، بنابراین می توان انتظار داشت که افزایش آنها نشان دهنده بالا رفتن ذی توده میکروبی منطقه آتش سوزی شده باشد.