سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسن بابازاده جوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبس
حبیب اقدم شهریار – اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جمشید قیاسی قلعه کندی – اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
حامد امینی پور – کارشناسی ارشد علوم دامی

چکیده:

هدف مقاله با توجه به اهمیت آب در دوره ی پرورش جوجه های گوشتی، بررسی اثر آب مغناطیس شده بر روند ضریب تبدیل جوجه های گوشتی می باشد. آزمایش با بررسی تاثیر مگنت ۲۰۰۰ گوس بر آب شهری و آب مقطر بر روی ۱۲۰ عدد جوجه گوشتی نر راس ۳۰۸ در ۴ تیمار و هر تیمار ۳ تکرار و به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در آخر هر هفته میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن محاسبه شده و این میزان برای روزهای ۲۱ و ۴۲ دوره ی پرورش، به ثبت رسید. جدول مقایسه میانگین اثر آب مغناطیس شده نشان داد که در ۳ هفته اول دوره ی پرورشی و ۳ هفته آخر دوره ی پرورشی، بین تیمارها اختلاف قابل توجهی در میزان ضریب تبدیل وجود ندارد. در آنالیز انجام شده با آزمون دانکن داده ها معنی دار نشد(P>5%).