سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن بابازاده جودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبس
حبیب اقدم شهریار – اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جمشید قیاسی قلعه کندی – اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

هدف مقاله با توجه به اهمیت آب در دوره پرورش جوجههای گوشتی، بررسی اثر آب مغناطیس بر روند رشد جوجههای گوشتی میباشد. آزمایش با بررسی تاثیر مگنتهای ۲۰۰۰ ، ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ گوس بر آب و آب مقطر بر روی ۲۴۰ عدد جوجه گوشتی نر راس ۳۰۸ در ۸ تیمار و به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد. در روزهای ۲۱ و ۴۲ روزگی دوره پرورش وزن کشی صورت گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در وزن کشی از گروهها، آب مغناطیسی ۲۰۰۰ گوس بهترین پاسخ را با ۹۴ گرم افزایش وزن نسبت به گروه شاهد دارا بود. منتها در آنالیز انجام شده با آزمون دانکن دادهها معنیدار نشد(% . (P>5