سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید قلمباز – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
سعید برومند نسبت – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب کشور و روند رو به رشد مصرف آب سالهای اخیر ناشی از افزایش جمعیت و توسعه صنعتی سیاست های جدید منابع آب کشور مبتنی بر افزایش میزان ابهای قابل دسترس و جایگزین نمودن آب می باشد دراین راستا اجرای تدابیری به خصوص در بخش کشاورزی که بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص دادها ست م یتواند درکاهش تاثیرات بحران آب موثر باشد دراین پژوهش اثر پساب صنعتی مجتمع فولادخوزستان برروی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مورد بررسی قرارگرفته است تیمارهای آبی عبارت بودند از پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان و آب رودخانه کارون. این تحقیق درچارچوب طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار در زمینهای مجاور شرکت فولاد خوزستان اجرا گردید.