سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید لمباز – کارشناس شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب
تیمور بابائی نژاد – رئیس آموزشکده سما واحد اهواز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در شرایطی که کشور به شدت از لحاظ کمبود منابع اب شیرین رنج می برد و در درازمدت مسئله بحران آب بصورت یک مسئله جدی مطرح است توجه به منابع غیرمتعارف آب یک ضرورت اجتناب پذیر است از سوی دیگر متمرکز شدن مراکز جمعیتی و صنعتی د رنقاط مختلف باعث شکل گیری حجم بالایی از پساب می گرددکه عدم توجه به یافتن بهترین شیوه های دفع ان مشکلات زیست محیطی زیادی در اطراف این نقاط را به همراه خواهد داشت دراین پژوهش اثر پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان برروی درصد رطوبت ظرفیت زراعی خاک در عمقهای مختلف و در نتیجه تداوم عملیات آبیاری مورد بررسی قرارگرفته است این تحقیق بصورت یک طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار و دو سطح تیمار آبی پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان و آب رودخانهکارون سه سطح عمق خاک عمق ۱۵-۰ ، ۳۰-۱۵ و ۴۵-۳۰ سانتی متری خاک و چهارسطح دوره آبیاری ۱ ، ۲ و ۴ و ۶ ماه و در ۶ کرت هم اندازه به ابعاد ۲/۵×۲/۵ متر در زمین مجاور شرکت فولاد خوزستان و در شرایط بدون کشت گیاه اجرا گردید.