مقاله اثر آبیاری با پساب تصفیه خانه ها بر میزان تجمع فلزات سنگین در برخی از سبزیجات منطقه رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر آبیاری با پساب تصفیه خانه ها بر میزان تجمع فلزات سنگین در برخی از سبزیجات منطقه رودهن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله پساب
مقاله صفات مورفولوژیکی
مقاله تصفیه خانه فلزات سنگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی نیا آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی امین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زمین های کشاورزی موجود در بخش هایی از جنوب تهران برای آبیاری از پساب های تصفیه خانه ها استفاده می شود. برای بررسی میزان جذب فلزات سنگین سرب، کادمیم، نیکل، کروم در برخی محصولات کشاورزی آبیاری شده با پساب، آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه رودهن صورت پذیرفت. فاکتور اصلی تیمار آبیاری (پساب تصفیه خانه و آب شهر) و فاکتور فرعی سبزیجات ( پیاز، تربچه، کاهو، نعناع و تره) مختلف در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تیمارها و جمع آوری داده ها تجزیه واریانس انجام شد. نتایج نشان داد که اثر آبیاری بر همه صفات به جز وزن تازه گیاهان معنی دار است و بین گیاهان مختلف نیز از نظر همه صفات تفاوت معنی دار دیده شد. همچنین اثر متقابل آبیاری در گیاهان نیز برای صفات میزان سرب، کادمیوم، کروم و وزن خشک گیاهان معنی دار شد. بنابر نتایج بدست آمده مقدار کروم و کادمیم در این گیاهان هم برای گیاه و هم برای انسان از مقادیر استاندارد بیش تر است. بیش ترین مقدارکروم و کادمیم به ترتیب در کاهو و تربچه با ۳۱٫۳ و ۲٫۲ میلی گرم بر کیلوگرم، کم ترین مقدار در پیاز ۷٫۰ و در نعنا ۰٫۸ میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد. گیاه پیاز کم ترین و کاهو و تربچه بیش ترین جذب را نشان دادند. با توجه به نتایج، هنگامی که از آب شهر برای آبیاری استفاده می شود، جذب فلزات در همه ی سبزیجات نزدیک به صفر است. بنابراین آبیاری با پساب و فاضلاب سبب افزایش مخاطرات زیست محیطی می شود و انتخاب گیاهانی که پتانسیل تجمع کم تری نسبت به فلز دارند، می تواند راهکار موثری باشد.