سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد زارع بهرام آبادی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
عباس صالحی کیا – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم بان پروری – کارشناس ارشد تربیت بدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بررسی های علمی نشان دهنده تأثیر منفی آبزدایی براجرای ورزشی و همینطور سیستم ایمنی افراد است (۱). در حالیکه در رابطه با اثرات سطوح آبگیری بر روی متغیرهای اکوکاردیوگرافی مصالعات اندکی انجام شده است. هدف این پژوهش، بررسی اثر وضعیت دهیدراسیون بر برخی متغیرهای اکوکاردیوگرافی نظیر برونده قلبی (Q)، حجم پایان سیستولی (ESV) و حجم پایان دیاستولی (EDV) به عنوان شاخصهایی مهم باری افزایش بهبود عملکرد در کشتی گیران فرنگی کار بوده است.