سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
مجتبی ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درپژوهش حاضر جریان گازهای داغ اطراف پره های خنک شونده ی نازل ردیف اول توربین گازی GE-F9 شبیه سازی شده است چگونگی توزیع دما دراین نازل ارایه شدهاست هدف اصلی یافتن توزیع دما دراین نازل و یافتن دلایل خرابی زودهنگامآن پس از ۶۰۰۰ ساعت کارکرد است معادلات حاکم براین شبیه سازی شامل معادلات متوسط گیری شده رینولدز معادله انرژی و مدل توربولانسی Realizable k −e می باشند برای تشکیل ردیف پره ها و کاهش حجم محاسبات از شرط مرزی تکرار استفاده شده است نتایج تحلیل برای حالات مختلف انسدادسوراخ ها توسط ذرات غبار با نتایجتجربی خرابی و شکست نمونهواقعی درنیروگاه آبادان مقایسهشده است نتایج بیانگر اهمیت خنک سازی لایه ای به ویژه در سمت مکش این پره می باشد.