مقاله اثرگذاری اطلاعات مختلف و ارائه صادقانه آن ها بر تصمیمات سرمایه گذاری تحلیل گران شرکت های سرمایه گذاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثرگذاری اطلاعات مختلف و ارائه صادقانه آن ها بر تصمیمات سرمایه گذاری تحلیل گران شرکت های سرمایه گذاری
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات حسابداری
مقاله اطلاعات ارائه شده به وسیله مدیریت
مقاله صداقت مدیریت
مقاله روش حداقل مربعات جزئی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی میمند مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تعیین میزان اهمیت منابع اطلاعاتی مختلف و میزان صداقت در ارائه آن ها بر تصمیمات سرمایه گذاری تحلیل گران شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس است. در این پژوهش اهمیت سه منبع مهم اطلاعاتی شامل اطلاعات حسابداری، اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت و سایر اطلاعات افشا شده بررسی می شود. افزون بر این، اثر ارائه صادقانه اطلاعات و میزان صداقت مدیریت نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی است و اطلاعات مورد نیاز با ابزار پرسشنامه از نمونه ای شامل ۸۰ تحلیل گر شرکت های سرمایه گذاری جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحلیل گران از هر سه منبع اطلاعاتی در ارزیابی سهام استفاده می کنند. آزمون داده ها با استفاده از روش رگرسیون، تحلیل مسیر و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مشخص کرد که ارزیابی سهم مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات ارائه شده به وسیله مدیریت بر تصمیمات خرید یا فروش سهم توسط تحلیل گران تاثیر معنی داری دارد. افزون بر این، تصمیم گیری در رابطه با خرید یا فروش سهم تحت تاثیر میزان صداقت در ارائه اطلاعات حسابداری قرار می گیرد.