سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مشایخی راد – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
حسین شیخ اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین باخدا – بورسیه دکتری مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

امروزه توجه به توسعه پایدار و بسترسازی جهت استفاده مستمر و بهینه از منابع انرژی درزمره چالشهایی استکه صنایع باآن مواجه هستند صنعت خوراک دام و طیور به عنوان یکی از شاخه های صنایع تبدیلی کشاورزی نیز این قاعده مستثنی نبوده و نیازبه مدیریت صحیح مصرف انرژی دارد بنابراین توجهبه عوامل مختلف موثر برمیزان مصرف انرژی دراین صنعت امری ضروریست کیفیت برق یکی از مقوله هایی استکه اثری مستقیم برمصرف انرژی الکتریکی دارد این تحقیق با استفاده از سوابق مربوطه و مطالعه موردی دریکی از کارخانجات خوراک طیور به تحلیل اثر دو عامل مهم از پارامترهای کیفیتبرق یعنی اضافه ولتاژ و نامتعادلی ولتاژ برتلفات انرژی تجهیزات پرداخته است نتایج تحقیق نشان داد که تقریبا ۱۰۰ درصد تجهیزات خط تولید کنستانتره کارخانه مذکور ۲٫۵ درصد اضافه ولتاژ دارند و این اضافه ولتاژ ضریب توان را درحدود ۴ درصدکاهشمیدهد و درنتیجه تلفات افزایش می یابد.