سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جویا معروفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داوود رشتچیان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
علی ترجمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نشت گازهای سمی و خطرناک سبب به خطر افتادن جان افرادی می شود که دراطراف محل نشتی حضور دارند از آنجا که بعضی از مواد بسیارسمی درصورتی که غلظتشان ازحدی بیشتری باشد ممکن است درزمان های کوتاه سبب صدمه های جبران ناپذیری به سلامت افراد شود کاهش غلظت مواد نشت شده درزمان های ابتدایی میتواند فرصت پناه گرفتن درمحل ایمن را برای افرادحاضر درمحل حادثه فراهم کند و سبب افزایش ایمنی و سلامت کارگران شود دراین مقاله با استفاده ازمدلهای دینامیک سیالات محاسباتی CFD به اثرفنس درکاهش غلظت گازهای سنگین و سمی و به تاخیر انداختن پخش این گازها پرداخته شدهاست دوگاز سمی کلرومتیل ایزوسیانات که هردو از هوا سنگین تر میب اشنددرنظر گرفته شدها ند و اثر فنس دررقیق سازی این گازها مورد بررسی قرارگرفته است همچنین اثر عوامل دیگری مانند سرعت باد و محل قرارگیری فنس درکاهش غلظت و به تاخیر انداختن نشتی مورد بررسی قرارگرفته شده است.