سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر میکائیلی – دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
محمدحسین اخباری شاد –

چکیده:

دراین طرح هیدروژل برپایه پلی ساکارید دکستران و هیدروکسی اتیل متاکریلات و پرسولفات به عنوان آغازگر و اتیلن گلیکول دی متاکریلات به عنوان عامل شبکه ای کننده تهیه و میزان تورم و جذب فلوراید آن توسط دستگاه کروماتوگرافی با کارایی بالا HPLC مورد بررسی قرارگرفت دراین زمینه برای بهینه سازی سنتز هیدروژل ازروش آماری تاگوچی استفاده شد سپس برای بررسی تاثیر کاتیونهای فلزی برمیزان جذب فلوراید هیدروژلهای برپایه دکستران و هیدروکسی اتیل متاکریلات و کاتیونهای فلزی تهیه و جذب فلوراید آنها مورد بررسی قرارگرفت ساختار پرتخلخل نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی sEM تایید گردید و نحوه تشکیل محصول توسط طیف سنجی FTIR تایید شده است.