سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

فرزانه غلامی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
محدثه شجاعی –

چکیده:

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه درکنفرانس آینده مشترک با ما درسال ۱۹۸۷ توسعه پایدار را اینچنین تعریف کرد توسعه ای است که نیاز نسل حاضر را بدون آنکه از توان نسل آینده برای تامین نیازهایش کاسته باشد تامین کند دربهره برداری از منابع خدادادی و استفاده ازدرآمد حاصل از آن درراه پیشرفت کشور باید بصورت بهینه از فرصت ها استفاده نمود جهت توسعه پایدار و اقتصاد پویای کشور راه هایی مناسب تر است که نیاز به هزینه کردن از سرمایه های متعلق به نسلهای آینده نداشته باشد یکی از مناسبترین راه ها توسعه گردشگری به طور عام و ژئوتوریسم بطور خاص می باشد جهت پیشرفت ژئوتوریسم توسعه ژئوپارک بسیار موثر است ژئوپارک مخفف پارک زمین شناسی و میراث به جای مانده از فعالیت های طبیعی و بشری در کره زمین است که معیار اصلی آنها استراتژی توسعه پایدار است از آنجایی که ژئوپارک می تواند با برنامه مدیریتی خاص خود که همخوان با مفاهیم پایداری و حفاظت و منطق با استاندارهای یونسکو است اداره گردد. دراین مقاله علاوهبر معرفی ژئوپارک قشم با تکمیل و تحلیل ۱۰۰ پرسشنامه نقش این ژئوپارک در توسعه اقتصادی منطقه و نیز پایداری بررسی گردیده است