سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجعفر مولایی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
علی اکبر اکرامی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جهت بررسی اثر پیرکرنش دینامیکی برخواص کششی و خستگی فولادهای دو فازی با مارتنزیت رشته ای فولادهای دو فازی DP با درصدهای مختلف مارتنزیت رشته ای بهدست آمد نمونه ها تحت پیش کرنش به میزان ۳% دردمای پیرکرنشی دینامیکی ۳۰۰درجه سانتیگراد قرارگرفتند اثر پیرکرنشی دینامیکی برخواص کششی دمای اتاق این فولادها بررس یو بحث شد آزمایشات خستگی به منظور بدست آوردن تاثیر پیرکرنشی دینامیکی برمنحنی تنش طول عمر خستگی فولادهای DP قبل و بعد از پیش کرنش در دمای بالا انجام و سطوح شکست خستگی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM مطالعه شد مشخص شد که پیرکرنشی دینامیکی DSA درفولادهای dP دو فازی بعد از پیرکرنشی دینامیکی افزایش می یابد مطالعات سطح شکست خستگی نشان داد که رشد ترک خستگی درفولادهای دو فازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای جهت گیری ترجیحی دارد و مسیر رشد ترک پرپیچ و خم است و از فاز نرمتر می گذرد