سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام نقش زرگر – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر قزه آغاجی – دانشگاه صنعتیامیرکبیر تهران
محمد قانع – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه یک روش جدید جهت تولید نخ کامپوزیت با استفاده از ماشین رینگ تغییر یافته ارایه و اثرپخش عرضی مولتی فیلامنتی پلی استر برخواص نخ مغزی دار رینگ بررسی شده است پخش عرضی مولتی فیلامنت پلی استر و اختلاط ان با الیاف استیپل پنبه منجر به تولید نخ کامپوزیتی جدید با خواص مکانیکی و ساختاری بهتر خواهد شد جهت مقایسه دو نوع نخمغزی دار با پخش عرضی مولتی فیلامنت ها و بدون پخش عرضیدر ۵ تاب مختلف تولید گردید براساس نتایج حاصل از آزمایشات استحکام و ازدیاد طول تاحدپارگی مشخص گردید که با پخش عرضی فیلامنتها درمقطع عرضی نخ مغزی دار خوا صمکانیکی تحت تاثیر مکانیک ساختاری جدید بهبود خواهد یافت اختلاف بین خواص نخ مغزی دار با پخش عرضی فیلامنت ها درمقایسه با نخ مغزی دار معمولی نیز از نظر آماری معنادار می باشد.