سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی عمورضایی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمیدرضا مداح حسینی – دانشیاردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش کامپوزیت های مغناطیسی نرم به روش فشردن گرم تولید شده اند نمونه های حاوی درصدهای مختلف از رزین فنولیک درفشارهای ۹۵۰ MPaتا ۴۵۰MPa دردماهای ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۳۰ تا ۹۰ دقیقه پرسش ده و درنهایت در زمانهای ۸ تا ۷۲ ساعت عملیات حرارتی شده اند سپس مقاومت الکتریکی و خواص مغناطیسی نمونه ها اندازه گیری شد نتایج حاصله نشان میدهد که فشار ۸۵۰ MPa افزایش فشار فشردن سبب افزایش چگالی شار مغناطیسی می شود ولی فشارهای بالاتر منجر به افت آن میگردد بررسی اثر پارامترهای فرایند برمقاومت الکتریکی نیز نشان داد که افزایش فشار فشردن افزایش زمان عملیات حرارتی و کاهش درصد وزنی رزین باعث کاهش مقاومت الکتریکی نمونه ها می شود.