سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمداسماعیل ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
محمد رحیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
امین دل پریش – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی اصغری – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
منوچهر وثوقی – استاد تمام مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شری

چکیده:

تیتانیوم دی اکسید دوپ شده چندجزئی با فلزات روی و مس و نافلز گوگرد با استفاده از روش سل ژل در دمای کلسیه ۵۰۰درجه سانتیگراد سنتز شده است ازنمکهای نیترات روی و مس و از تیواوره به عنوان پیش ماده مواد دوپ شده استفاده شد تاثیر نوع حلال مورد استفاده درفرایند سنتز و PH محیط سنتز به عنوان پارامتر مورد بررسی قرارگرفت ساختارسطح ونوع فاز کریستالی تیتانیوم دی اکسید توسط آنالیزهای SEM XRD مشخص شد درنهایت اثرفعالیت نانوفتوکاتالیستی نمونه های سنتز شده برروی تخریب آلاینده رنگی متیلن اورانژ تحت نور مرئی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت با مقایسه حلالهای اتانول و ۲-پروپانول مشخص شد که نانوفتوکاتالیستی که با استفاده از حلال ۲- پروپانول سنتز شده است دارای عملکرد بهتری برای حذف آلاینده می باشد.