سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه عباسی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد گروه سرامیک
محمدرضا بیاتی –
فرهاد گلستانی فرد –

چکیده:

روش اکسیداسیون جرقه میکرونی (Micro Arc Oxidation, MAO برای رشد لایه های تیتانیای خالص بکارگرفته شد لایه های متخلخل و زیرتیتانیای خالص شامل فازهای آناتاس و روتایل با خواص ساختاری و شیمیایی مناسب برای کاربردهای فتوکاتالیستی بدست آمد. لایه ها روی زیرلایه های تیتانیمی درالکترولیت حاوی تری فسفات سدیم تحت ولتاژهای اعمالی و غلظت های الکترولیت متفاوت ایجاد شد اثر این پارامترها روی ساختار سطح ترکیب شیمیایی و فازی لایه ها بررسی شد ترکیب شیمیایی و ساختار فازی لایه ها با استفاده از روشهای XRD,XPS مورد ارزیابی قرارگرفت با توجه به مطالعات AFM,SEM نتیجه شد که اندازه تخلخل ها و زبری سطح لایه ها با ولتاژ اعمالی و غلظت الکترولیت افزایش می یابد همچنین اثر پارامترهای مذکور برروی نسبت جرمی آناتاس به روتایل در لایه ها که با قدرت فتوکاتالیستی آنها رابطه مستقیم دارد تحقیق شد.