سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه شیشه بران – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وجیهه ملکی –

چکیده:

امروزه بیشترمنسوجات فیلتری که درسیستمهایجداکردن صنعتی بکاربرده می شوند بی بافت می باشند که توجه به خواص این منسوجات و بهینه سازی آنها باعث بهبود عملکرد و راندمان آنها درعمل تصفیه خواهد شد دراین تحقیق سعی شده است اثروزن مترمربع فیلتر برروی خواص فیزیکی آن بررسی گردد خواص مختلف فیلترها ازقبیل نفوذپذیری استحکام سایشی و کششی که برای کارکرد فیلترها اهمیت بسیاری دارد بررسی شدها ست و رابطه بین این خواص و پارامترهای تولیدی فیلترهای بی بافت مانند وزن مترمربع ضخامت و دانسیته مشخص شده است نتایج تحقیقات نشان داده که محدوده وزن ۶۰۰-۵۵۰ گرم درمتر مربع برای فیلترها از نظر نفوذپذیری غبارگیری استحکام و سایش مناسب می باشد اضافه کردن وزن بیشتر از این محدوده علاوه براینکه تغییرات چندانی درافزایش کیفیت خواص فیزیکی فیلترها ایجاد نمی کند بلکه باعث مصرف بیشتر مواد اولیه و افزایش هزینهمالی تولید می شود.