سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر جویباری – دانشجوی دکتری سطح ۴حوزه علمی قم
سیده مرضیه مقیم نژادحسینی – کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
ذریه فرجی – کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

چکیده:

خانواد نهادی است که ارزشها درآن متبلور گردیده و کود ازبدوتولد خویش با این ارزشها رشد می کند یکی از این ارزشها اعمال عبادی درفرهنگ اسلامی و دریک خانواده اسلامی است که نقش تقویت کننده ایمان را داشته و زمینه تربیت و کسب مکارم اخلاق را فراهم می آورد اعمال عبادی و واجبات عملی تاثیر مستقیم دررفتار و اخلاق آدمی دارد یکی از این اثار اخلاقی و تربیتی قوام بخشی و استحکام بخشیدن به روابط میان اعضای خانواده است توجه خانواده به نماز درپهنای اصول تربیتی موجب می شود تا فرزندان درپناه این اصول جایگاه عبادت را پیدا کنند و درپناه آن زندگی خویش را شکل ونظم بخشند. این اصول تربیتی که خانواده ها درنتیجه توجه دادن و هدایت کردن فرزندان به نماز به آن دست می یابند عبارتند از اصول تعقل ورزی معرفت و بصیرت اصل محبت ورزی و اصلاعتدال و … که همگی موجب استحکام روابط اعضای خانواده گردیده و درنهایت جامعه را به سوی اهداف والای انسانی سوق میدهد.