سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهران سیدرزاقی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

پوسته های استوانه ای فولادی جدار نازک اجزای مهمی از سازه هایی نظیر مخازن ذخیره مایع، سیلوها، مخازن تحت فشار و نظایر آن می باشند.تجربه آسیب های وارده به پوسته های جدارنازک استوانه ای زیر اثر بارهای شدید نشان می دهد که کمانش پوسته مهم ترین حالت خرابی ایناعضای سازه ای می باشد. مقاومت در برابر کمانش به عوامل مختلفی از جمله نقص های هندسی و سیستماتیک، خوردگی پوسته و شرایط بارگذاری و تکیه گاهی بستگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ظرفیت کمانشی پوسته های استوانه ای با نقص های پیشا (هندسی، سیستماتیک و خوردگی)زیر اثر بارگذاری جانبی و محوری می باشد. برای این منظور، از تحلیل های عددی استفاده شده است.