سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ندا عمویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و کاغذ

چکیده:

امروزه نقش کاغذ به عنوان یک کالای فرهنگی و صنعتی روزبروز بیشتر مورد تاکید قرارمیگیرد درصنعت کاغذسازی ماده اولیه تولید کاغذچوب است که با افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کاغذی درسطح جهان کشورهای تولید کننده محسولات سلولزی را با دومشکل اساسی نابودی جنگلها دراین کشورها و کمبود شدید ماده اولیه مورد نیاز کارخانه هایتولید کننده این محصولات روبرو کرده توجه بطولانی بودن زمان تجدیدپذیری جنگلها شایسته است که منابع سلولزی جدیدی به عنوان جایگزین بخشی ازچوب مورد استفاده درصنایع کاغذسازی مورد مطالعه و بهره برداری قرارگیرد صنعت کاغذسازی وابستگی شدیدی به بخش بازیافت کاغذهای باطله و محصولات کشاورزی و جنگلداری به عنوان مثال باگاس بامبو داشته و متاثرازعوامل موثر درآن میباشد دراین مقاله به بررسی دوخواص فیزیکی تخلخل وزن پایه کاغذ فلوتینگ تهیه شده از منابع غیرچوبی باگاس و کاغذباطله همچنین اثرنشاسته کاتیونی درسه سطح ۱۰و۵و۱۵کیلوگرم به ازای هرتن کاغذ برخواص فیزیکی کاغذ فلوتینگ حاصل ازنسبت بهینه اختلاط خمیر سوداباگاس و مقواکنگره ای کهنه پرداخته شده است.