سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فلک دین – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
محمد امرایی –
سعید گوهری – استادیاردانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

جریان عبوری ازکانالهای متقاطع یک پدیده ای است که متغیرهای متعددی از جمله زاویه تقاطع نسبت پهنای کانالهای متقاطع شکل شیب کانال و نسبت های تخلیه روی آن اثردارد این تحقیق درکانالهای متقاطع با مقطع مستطیلی و زاویه تقاطع ۴۵درجه استفاده شده است شبیه سازی جریان با استفاده ازمدل سه بعدی فلوئنت صورت گرفته است مدل آشفتگی مورد استفاده K-e می باشد با استفاده از داده های آزمایشگاهی موجود صحت سنجی مدل انجام شد و مشخص گردید که مدل قادر است جریان های ثانویه را به خوبی شبیه سازی کند دراین مقاله تاثیر نسبت دبی درشش مقدار مختلف برروی ابعاد ناحیه جدایی جریان مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که ازبرخورد جریان درکانالهای متقاطع یک ناحیه کم سرعتی ناحیه جدایی جریان درپایین دست کانال فرعی ایجاد می شود که با افزایش نسبت دبی ابعاد ناحیه جدایی جریان درطول و عرض کاهش یافت و همچنین خط جدایی جریان به گوشه سمت راست کانال منتقل می شود بنابراین با کاهش ابعاد ناحیه جدایی جریان ابعاد ناحیه چرخشی که دراین ناحیه رخ میدهد بطور چشم گیری کاهش می یابد.