سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی دشتی – دانشجوی دکتری عمران – سازه دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگ
رضا اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:

امروزه از فن آوری های مختلف به منظور ایجاد آسایش بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها به خصوص در مصرف منابع انرژی بهره های فراوان برده می شود در قرن حاضر، تکنولوژ ی نانو مواد با سرعت خیره کننده ای در حال توسعه میباشد و در آینده در بسیاری از مواد به کار برده خواهد شد . با توجه به وزن بسیار کم نانو مواد افزوده شده به ترکیب بتن، میتوان گفت که افزایش مقاومت فشاری ، منجر به افزایش طول عمر بتن میگردد در این تحقیق با توجه به منابع منتشر شده، اقدام به بررسی تأثیر نانو موادی مانندNano-SiO2, Nano-Fe2O3وNano-Al2o3دی اکسید تیتانیوم(Tio2 و نانو لوله های کربنی ، مواد افزودنی بخار سیلیکا و مونت موریلونیت تغییر ساختار آلی داده شده بر روی مقاومت فشاری و دوام بتن شده است . روش تحقیق:تحقیق انجام گرفته بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی است. روش تحقیق نیز توصیفی -تحلیلی میباشد و بخشی از تحقیق براساس نمونه های آزمایشگاهی انجام گرفته است . در مقاله با شیوه کمی و کیفی به مباحث مربوطه پرداخته شده است.