سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه بهراد – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاه طهماسبی –
محمود رضایی رکن آبادی –
نرجس غوث – گروهشیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف ما دراین تحقیق مطالعه اثریونهای منگنز برخواص مغناطیسی و ساختاری نانوذرات اکسید اهن است بدین منظور درابتدا از روش همرسوبی برای سنتز نانوذرات با ناخالصی منگنز استفاده شد و سپس از طیف سنجی پراش پرتوایکس XRD میکروسکوپ الکترونی (EDS)(TEM به منظور بررسی خواص ساختاری و از طیف مغناطش سنج نوسانی VSM برای انجام مشخصه یابی مغناطیسی نمونه استفاده گردید نتایج بدستآمده حاکی از شکل گیری نانوذراتی سوپرمغناطیسی با اشباع بالاست که درکاربردهای پزشکی مفید می باشند.