سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – دانشگاه سمنان
حمید بیرقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهدیشهر

چکیده:

میانقابهای مصالح بنایی از رایج ترین پرکننده های میانقاب هستند که اغلب درفرایند تحلیل و طراحی از اثرسازه ای آنها دربرابر بارجانبی صرف نظر می شود دراین مقاله با مدلسازی پرکننده بصورت دستک قطری معادل برای ساختمان قاب خمشی بتن مسلح با تعداد ۲و۳و۴و۵ طبقه با فرض عدم وجود میانقاب درطبقه همکف و وجود درصدهای متغیر میانقاب از ۲۰ تا ۸۰ درصد درسایر طبقات و با تغییر مدول الاستیسیته مصالح میانقاب از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاپاسکال سعی شد اثراین پارامتر ها درایجاد نامنظمی درارتفاع ساختمان و ایجاد طبقه نرم درطبقه همکف ساختمان مورد بررسی قرارگیرد نتایج نشان داد با وجود مقدار نسبتا کم میانقاب با مدول الاستیسیته متوسط درطبقات فوقانی طبقه نرم طبق آیین نامه ۲۸۰۰ حادث می شود.