سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشدمواد
عباس نجفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مکانیزمهای موثر در کنترل تحولات ریزساختاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی حین عملیات ترمومکانیکی تبلور مجدد دینامیکی می باشد اگرجوانه زنی تبلور مجدد روی مرز دانه های اولیه بطور گسترده ای انجام گیرد ساختاری موسوم به ساختار گردنبندی ایجاد می شود بررسی تحولات دینامیکی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ درحین تغییر فرم گرم با انجام تست های فشا ردردماهای ١٢٢٣ – ١٣٧٣ ° C و درنرخ کرنش ./۱- ۱ s-1 صورت گرفت با ارزیابی ریزساختار سینتیک و تغییرات سختی در حین تکامل این ساختار مشخص شد که با نجام تبلور مجدد دینامیکی حتی درکرنش حالت پایدار هنور درصد زیادی از ریزساختار بصورت تبلور مجدد نیافته است دراین رابطه میزان تغییرات سختی با پیشرفت تبلور مجدد دینامیکی به شکل گردنبندی تا کرنش حالت پایدار افزایش می یابد و ریزساختار نهایی ناهمگن و شامل دو بخشدانه ریز ناشی ازتحول تبلور مجدد دینامیکی ودانه های درشت تبلور مجدد نیافته می باشد همچنین نتایج گسترش ساختار گردنبندی با افزایش درمقدار پارامتر زنر – هولمن Z دردماهای ثابت را نشان دادند.