سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید پورکیا – کارشناس کنترل کیفیت شرکت لوله و تجهیزات سدید
پیروز هویدامرعشی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اثر افزایش منگنز برکاهش احتمال ترک گرم درجوشکاری زیرپودری فولادهای میکروآلیاژی به اثبات رسیده است اما این افزایش نمی بایست باعث تغییرات نامطلوب در خواص متالورژیکی و به تبع آن خواص مکانیکی فلز جوش شود لذا از آنجایی که مقدارمنگنز فلزجوش دراین فرایند بوسیله پارامترهایی نظیر ترکیب فلزپایه سیم جوش و پودرجوش کنترل می شود و مقدار بهینه ای برای آن وجود دارد هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مقدار منگنز سیم جوش برخواص مکانیکی ریزساختار و مقاومت به ترک گرم فلز جوش بودها ست دراین راستا سیم جوشهایی با سه مقدار مشخص منگنز انتخاب شد و جوشکاری ابتدا درشرایط آزمایشگاهی مطابق با الزامات EN 760EN 756 و سپس در شرایط عملی تولید لولههای اسپیرال انتقال گاز با جنس x70 و ضخامت ۱۸/۹mm تحت الزامات کیفی استانداردهای API 5LIPS انجام شد نتایج حاصل از متالوگرافی نمونه ها بوسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی sem نشان داد که افزایش مقدار منگنز سیم جوش و به تبع آن فلز جوش باعث کاهش اندازه دانه تمام فازهای موجود فریت سوزنی ، فریت اولیه و فریت با فاز دوم منظم شده است به علاوه این افزایش باعث کاهش مقدار فریت اولیه عمدتا فریت مرز دانه ای و فریت با فاز دوم منظم در ازای افزایش مقدار فریت سوزنی شده است.