سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پگاه آیت اللهی – دانشگاه یزد
علی اصغر علمداریزدی –
محمدجواد صراف شیرازی –

چکیده:

این مقاله اثرمرسریزاسیون برخصوصیات راحتی پارچه های تاری – پودی را مورد بررسی قرار داده است بطور کلی خصوصیات راحتی پارچه شامل خصوصیات مکانیکی ترموفیزیولوژیکی و ظاهری آن می بشاد به منظور ارزیابی این خصوصیات ۱۵ نمونه پارچه تاری پودی پنبه ای با ساختارهای متفاوت انتخاب گردید و نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند پارچه های تکمیل شده پارچه هایی که از مراحل پرزسوزی آهارگیری و سفیدگری عبور داده شدند و پارچه های مرسریزه شده پارچه هایی که از مراحل پرزسوزی آهارگیری سفیدگری و مرسرایزینگ عبور داده شدند سپس خصوصیات فیزیکی مکانیکی و ترموفیزیولوژیکی این دو گروه پارچه ارزیابی شد مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد اگرچه افز ایشی دربرخی خصوصیات مکانیکی مانند سختی خمشی و سختی برشی پارچه های مرسریزه شده دیده شده است کاهش درمقاومت اصطکاکی پارچه ها پس از مرسریزه شدن منجر به افزایش راحتی این پارچه ها به عنوان پوشاک تابستانی می گردد.