سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یلداسادات عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمد یاورزاده – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
محمدعلی وکیلی –

چکیده:

به منظورارزیابی اثرمحیط کشت و غلظت های مختلف عناصر اهن و روی بررشد عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی رزماری درمنطقه بم آزمایشی گلخانه ای درشهرستان بم سال زراعی ۹۰-۸۹ انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل ۴×۴ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی جهت ایجاد شرایط تصادفی جهت قرارگرفتن گلدانها درمحیط گلخانه درچهارتکرار بصورت گلدانی به اجرا درآمد عامل کود A دارای چهارسطح شامل a1 شاهد بدون مصرف کود آهن و روی a2 کود آهن از منبع سولفات آهن a3 کود روی ازمنبع سولفات روی و a4 مصرف توام کود آهن و روی و عامل محیط کشت B نیز شامل چهارسطح شامل b1 خاک زراعی با بافت رسی شنی b2 مخلوط ماسه شسته و خاک زراعی به نسبت ۴۰به ۶۰ b3 مخلوط پیت ماس ۴۰درصد +پرلایت ۲۰درصد +کوکوپیت ۴۰درصد و b4 مخلوط پیت ماس و ماسه شسته به نسبت ۶۰ به ۴۰ بود انواع کود با غلظت ۰/۳۵ درصد مصرف و همزمان با کاربرد کودهای ریزمغذی آب خالص درتیمار شاهد مصرف شد . نتایج نشان داد که بیشترین درصد اسانس کیاه رزماری از مصرف سولفات آهن +روی درمحیط کشت مخلوط پیت ماس و ماسه شسته شده به نسبت ۶۰به ۴۰ و کمترین مقدار این صفات از تیمار شاهد عدم مصرف آهن و روی و خاک زراعی مخلوط شن و ماسه به دست آمد.