سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیثه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
رسول اجل لوئیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
امیرحسین صادقپور –

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی تاثیر محلولهای نمکی برخواص مهندسی حدود آتربرگ هدایت هیدرولیکی مقاومت برشی تورم و تراکم پذیری رسها می باشد رسها از کانی های فعال درخاک هستند که به علت خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه دربسیاری ازپروژه های عمرانی استفاده می شوند اما همواره باید به این نکته توجه داشت که خواص مهندسی خاکهای رسی علاوه برنوع و میزان کانی های رسی موجود درآنها به شرایط شیمیایی سیال منفذی نیز وابسته اس نوع کاتیون ها غلظت سیال منفذی و ph محیط برروی ضخامت لایه دوگانه پراکنده دراطراف رس تاثیر گذاشته و سبب تغییر درآرایش ذرات و خواص مهندسی آنها می شود از این رو درمواردی که قرار است عمل آوری هسته رسی سد با آب شور صورت پذیرد درمواردی که شیمی سیال منفذی خاص می باشد لازم است آزمایشات دردو حالت آب مقطر و آب موجود درمحل صورت گرفته و تفاوت نتایج آنها بررسی شود.