سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حکیمه جاقوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
محسن سربیشه ای – استادگروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
کورش جاویدان – استادگروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله به بررسی دینامیک درهم تنیدگی و خلوص درسیستمی متشکل ازدوکیوبیت اتم دوترازه متحرک مستقل که هرکدام با میدان همدوس کاواک خود ازطریق گذارهای تک فوتونه و دوفوتونه درحال برهم کنش هستند درشرایط مختلف می پردازیم نتایج نشان دهنده رفتارنوسانی معیار توافق و خلوص هستند ازطرف دیگر تغییرات کم معیارهای مورد بررسی را درمدل گذارتک فوتونه نسبت به زمان شاهد هستیم این درحالی است که این معیارها درمدل گذار دوفوتونه دامنه تغییرات بیشتری دارد