سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق محمدیان –
علی سعیدی –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق کاهش آلودگی محیط زیست درفرایند استخراج مس از کانه سولفیدی آن ازطریق تثبیت گوگرد می باشد درتحقیق حاضر اثرفعال سازی مکانیکی توسط آسیابهای سیاره ای و گلوله ای برفرایند تشویه آهک بررسی شد و نهایتا اثرتوام فعالسازی و تشویه برفروشویی دراسید سولفوریک مورد بررسی قرارگرفت نمونه هایی از کانه سولفیدی همراه با آهک درزمانهای مختلف فعال سازی شدند و به کمک آنالیز حرارتی TG حد بهینه کارمکانیکی این نمونه ها حاصل شد از آنالیز حرارتی TG-DSC جهت بررسی سینتیک تشویه استفاده شد و ازمایشهای تشویه برروی نمونه های بهینه کار مکانیکی درمحدوده زمانی ۶۰-۱۰دقیقه محدوده حرارتی ۷۰۰-۵۰۰ درجه و با نسبت های S:CaO=1:0.8-1:1.2صورت گرفت نمونه های حاصل ازتشویه و یک نمونه کانه فعال سازی نشده بعنوان شاهد درزمانهای مختلف فروشویی شدند.