سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شکور هنردوست – کارشناسی ارشد زراعت
جلیل اجلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
علی فرامرزی –

چکیده:

به منظوربررسی تاثیر مواد آلی هومات پتاسیم برتولید مینی تیوبر دو رقم آگریا و ساوالان درشرایط گلخانه ای آزمایشی درقالب طرح فاکتوریل برپایه کرت های کاملا تصادفی با سه تکرار درسال ۸۹ درگلخانه شرکت دشت زرین اردبیل انجام شد که درآن فاکتور اول شامل سه سطح ماده آلی هومات پتاسیم صفرو۲و۱ میلی لیتر دریک لیتر اب و فاکتوردوم شامل دو رقم سیب زمینی ساوالان و آگریا بودند ماده آلی هومات پتاسیم درسه مرحله سبز شدن غده زایی و حجیم شدن مصرف گردید دراین پژوهش گیاهچه های عاری ازویروس تولید شده درآزمایشگاه بیوتکنولوژی کشت بافت شرکت دشت زرین اردبیل به گلخانه ایزوله انتقال داده شدند و درگلدان های پلاستیکی به ابعاد۲۰×۲۰×۱۵ سانتیمتر با بستری ازمخلوط ۱:۱ حجمی پیت ماس بیولان و پرلیت کشت شد نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین سطوح مختلف ماده آلی هومات پتاسیم و اثرات متقابل بین آنها ازلحاظ کلیه صفات اختلاف معنی داری مشاهده شد باتوجه به اهمیت تعداد و وزن مینی تیوبر بین ۷-۳ گرم و بزرگتر از ۷گرم درتولید مینی تیوبر موادآلی هومات پتاسیم به مقدار ۱ میلی لیتر در۱ لیتر آب دررقم ساوالان با تعداد۱۳۱۷ عدد مینی تیوبر درمتر مربع به عنوان تیماربرتر انتخاب گردید.