سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گلبهار گودرزی – کارشناس ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
مرتضی محمدزاده – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

گیاهانی که به عنوان نباتات زینتی مورد توجه تولید کنندگان و پرورش دهندگان قرار میگیرند متعلق به دو گروه کاملا مشخص هستند که یا گلهای زیبا دارند و برگهای زیبایی دارند استفاده از شیوه های نوین ازدیاد گیاهان مانند کشت بافت سبب کوتاه شدن چرخه های تکثیر گیاهان از جمله گیاهان زینتی شده است بااستفاده از تکنیک کشت بافت می توان شرایط بهینه رشد گیاهان را فراهم کرد درپژوهش کنونی گیاه قرنفل Dianthus barbatus L تحت تیمارهای مختلف سولفات منیزیم (MgSO4.7H2O شامل ۰، ۰/۵ و ۱/۵ و ۲ برابر MS یا همان محیط کشت معروف Murashige ی Skoog قرار گرفت بذرها با استفاده از هیپوکل ریت سدیم ۱% به مدت ۱۰ دقیقه ضدعفونی سطحی شده ودرمحیط MS قرارگرفتند جداکشت ها بصورت قطعات ۲ گرهی از گیاهان رشد یافته درمحیط کشت MS تهیه شده و درمحیطهای تیماری مختلف قرار گرفتند. مدت تیماردهی ۳۰ روز بود و گیاهان در قالب طرح تصادفی با ۵ تکرار مورد بررسی قرارگرفتند.