سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدابراهیم زینالی – دکتری مهندسی شیمی
ملیحه امینی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایندهای نفتی

چکیده:

تاثیر پارامترهایی از قبیل دما سرعت تزریق بخار آب و دبی گاز خنثی روی سرعت تولید دی ونیل بنزن واتیل ونیل بنزن درشرایط ایزوترمال و فشاراتمسفریک درشرایط ازمایشگاهی و راکتور بستر ثابت بحث و بررسی شده است نتیجه آزمایشات نشانداد که دما و تزریق بخار آب تاثیر قابل ملاحظه ای روی سرعت تولید محصولات میگذارد اثردمای روی میزان تبدیل دی ونیل بنزن و اتیل وینیل بنزن متفاوت استدمای بهینه تولید دی ونیل بنزن ۶۲۰ درجه سانتیگراد می باشد اثر وزن کاتالیست ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۸) گرم روی میزان تبدیل اتیل ونیل بنزن و دی نیل بنزن بررسی شد. مطالعه وزن کاتالیست روی درصد تبدیل برای طراحی راکتور با ابعاد بهینه خیلی اهمیت دارد با بالاتر رفتن وزن کاتالیست حجم موثر راکتور افزایش می یابد.