سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک قهرمانی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

تحمل گون های چمنی اگروستیس کاپیلار سیس ریگراس چندساله چمن فسکیو چمن پوا یکساله نیست به ۱۲علفکش با یا بدون دو نوع ماده خیس کننده ارگانوسیلکون سیلوت L77 سیلوت S800 مورد بررسی قرارگرفت پوا یکساله به وسیله علف کشهای هالوکسی فوپ و کلوتدیم به همراه ماده خیس کننده S800 کاملا کنترل شد چمن اگروسیتس شدیدا به علفکشهای کلروسولفوران و متی سولفوران مقاوم بود و چمن فسیکیو نسبت به علف کش های هالوکسی فوپ فلورآزی فوپ کلوتودیم و ستوکسیدم مقاوم بود موادخیس کننده ارگانوسیلیکونی تحمل برخی از گونه های چمنی را نسبت به برخی از علفکشها تحت تاثیر قرار دادندبرا یمثال مانده خیس کننده سیلوت L77تحمل پوای یکساله و علفکش گلای فوزیت کاهش داده اما ماده خیس کننده S800 تحمل ری گرایس چندساله را نسبت علفکش تربوتلازین افزایش داد نتایج حاصل از این تحقیق درمدیریت چمنهای سردسیری اهمیت دارد.